Bản tin Better Work Bangladesh – Tháng Chín 2019

Tháng Mười 28 2019

Bản tin mới nhất từ Better Work Bangladesh (BWB) nêu bật các hoạt động chính của chương trình từ tháng Năm đến tháng Tám năm 2019.

Trong vấn đề này:

♦ Thúc đẩy sự thay đổi bền vững trong lĩnh vực RMG - Cách BWB tạo ra quyền sở hữu quá trình cải tiến ở cấp nhà máy.

♦ Câu chuyện về tác động - Một cái nhìn sâu hơn về sự phát triển và chiến thắng của một nhà máy đối tác BWB trong vài năm qua.

♦ Khởi động dự án GAP-SDIR-Sáng kiến chung của ILO và GAP Inc. nhằm tăng cường hơn nữa đối thoại xã hội và quan hệ lao động trong ngành may mặc.

♦ Cơ chế thúc đẩy khiếu nại-Hội thảo Tư vấn Tích hợp của BWB tập trung vào một cách tiếp cận có hệ thống hơn để xử lý khiếu nại tại nơi làm việc.

♦ Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm - Một cuộc họp cấp cao do Bộ Thương mại chủ trì đã thảo luận về con đường phía trước cho các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và hiệu quả.

♦ Nâng cao năng lực của các nhà máy công đoàn-Một hội thảo xây dựng năng lực kéo dài hai ngày cho các nhà máy đối tác công đoàn của BWB ở Chittagong.

TẢI XUỐNG BẢN TIN

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi!

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.