Báo cáo cơ sở dữ liệu minh bạch Campuchia về các nhà máy tốt hơn, chu kỳ thứ 8

10 Tháng Một 2017

Sáng kiến báo cáo công khai của Better Factories Campuchia tiết lộ sự tuân thủ của nhà máy đối với các yêu cầu pháp lý chính và thông tin liên quan đến đình công. Với việc phát hành báo cáo tám chu kỳ, Cơ sở dữ liệu minh bạch của BFC hiện chứa thông tin của 1003 đánh giá bao gồm 480 nhà máy, khoảng 87% các nhà máy may mặc ở Campuchia có giấy phép xuất khẩu.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.