Báo cáo thường niên Better Work Ethiopia 2023: Tổng quan về tiến độ và thách thức

24 Tháng Bảy 2023

Báo cáo thường niên Better Work Ethiopia 2023 nêu bật một năm có khả năng phục hồi và tiến bộ trong ngành may mặc của Ethiopia, bất chấp những thách thức ghê gớm.

Trong năm 2022, Better Work đã tiến hành 33 cuộc đánh giá nhà máy thường xuyên không báo trước để kiểm tra hiệu suất của nhà máy trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc gia và quốc tế. Các đánh giá cho thấy một số vấn đề không tuân thủ và giúp giải quyết chúng.

Tác động của Better Work rất quan trọng trong việc cải thiện quyền của người lao động, cải thiện hệ thống quản lý, ảnh hưởng đến chính sách lao động, cải thiện quyền lực và tiếng nói của phụ nữ.

Mười bảy trong số 20 nhà máy đã sử dụng Better Work trong hơn ba đến bốn chu kỳ đã chứng minh tỷ lệ không tuân thủ giảm liên tục theo thời gian.

Better Work Ethiopia, SCORE, Vision Zero Fund, LABADMIN và INWORK đang hoạt động tại Ethiopia như một Chương trình để giải quyết những thách thức trong việc thúc đẩy việc làm bền vững. Các cân nhắc về giới được lồng ghép trên các thành phần này để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và dựa trên nhu cầu.

Những nỗ lực đáng chú ý đã được thực hiện để đảm bảo bình đẳng giới trong ngành. Những bước tiến lớn bao gồm loại bỏ định kiến giới trong các thông báo tuyển dụng việc làm và đưa phụ nữ vào các ủy ban tổ chức quan trọng như những người giải quyết quấy rối và bất bình tình dục.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy các lĩnh vực cần quan tâm ngay lập tức, đặc biệt là liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý ATVSLĐ của các nhà máy. Trong khi một số nhà máy đã bắt đầu tiến hành đánh giá rủi ro và các can thiệp của Better Work Ethiopia đã cải thiện một số thực hành quản lý ATVSLĐ, báo cáo nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về những tiến bộ hơn nữa, đặc biệt là trong an toàn cháy nổ và cung cấp các dịch vụ y tế.

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.