• Tóm tắt nghiên cứu

Kết quả khảo sát nhà máy hàng năm, 2014

25 Tháng Mười 2014

Kết quả của cuộc khảo sát nhà máy Better Work Jordan (BWJ) hàng năm lần thứ hai từ năm 2014 cho thấy sự hài lòng chung với các dịch vụ cốt lõi do BWJ cung cấp và những cải tiến có thể quan sát được trong đối thoại giữa công nhân và quản lý ở hầu hết các nhà máy.

Bằng cách tìm kiếm phản hồi thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến ẩn danh từ các nhà máy tham gia chương trình, BWJ nỗ lực để đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của các nhà máy và liên tục cải thiện dịch vụ của mình.

TẢI XUỐNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.