7.5. Dịch vụ y tế

11 Tháng Mười 2014

7.5.1. Kiểm tra y tế

Người sử dụng lao động nên sắp xếp kiểm tra y tế trước khi làm việc, định kỳ và đặc biệt miễn phí cho người lao động bởi bác sĩ Vệ sinh Công nghiệp, Công thái học, An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (HIPERKES) được chứng nhận.

Kiểm tra y tế trước khi làm việc được tiến hành để đảm bảo rằng người lao động có thể chất và tinh thần phù hợp với công việc của họ và không bị bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào có thể ảnh hưởng đến những người lao động khác.

Kiểm tra y tế định kỳ được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần.

Kiểm tra y tế đặc biệt được cung cấp cho một số loại công nhân thực hiện các loại công việc cụ thể với rủi ro sức khỏe nhất định. Chúng cũng được cung cấp cho người lao động có khiếu nại về một vấn đề sức khỏe cụ thể.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

ĐẠO LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG SỐ 1 NĂM 1970, ARTS. 2, 8 [UU KESELAMATAN KERJA SỐ 1 TAHUN 1970, PASAL 2, 8];

QUY ĐỊNH CỦA MOMT VỀ KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG SỐ PER.02/MEN/1980 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA SỐ 02/NAM/1980];

QUY ĐỊNH CỦA MOMT VỀ NGHĨA VỤ BÁO CÁO CÁC BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC SỐ: PER.01/MEN/1981, ART. 5 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA NO. PER.01/MEN/1981, PASAL 5];

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỊ ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU 7 (3) CỦA QUY ĐỊNH MOMT SỐ PER.02 / MEN / 1980, NO. KEPT.40 / DP / 1980 [SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN BENTUK / FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SỐ PER.02 / NAM / 1980, Số: Kept.40/DP/1980].

7.5.2. Phụ nữ có thai và cho con bú

Nếu công việc gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe của phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, các biện pháp phải được thực hiện để loại bỏ rủi ro, không giảm lương cho người phụ nữ. Người sử dụng lao động bị cấm sử dụng phụ nữ mang thai trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng nếu theo giấy chứng nhận của bác sĩ rằng làm việc trong những giờ đó có nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe của họ hoặc gây tổn hại đến sự an toàn của chính họ và sự an toàn của em bé trong bụng họ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

ĐẠO LUẬT NHÂN LỰC SỐ 13 NĂM 2003, ARTS. 76, 83

7.5.3. Phòng chống HIV/AIDS

Người sử dụng lao động phải tiến hành đánh giá rủi ro, xây dựng chính sách và giáo dục người lao động về phòng, chống HIV/AIDS. Người sử dụng lao động phải cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV / AIDS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

NGHỊ ĐỊNH CỦA MOMT VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC SỐ KEP.68/MEN/IV/2004, ART. 5 [KEPUTUSAN MENAKERTRANS TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA NO. KEP.68/MEN/IV/2004, PASAL. 5];

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NHÂN LỰC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI NƠI LÀM VIỆC SỐ KEP.20/DJPPK/VI/2005 MỤC A-D;

7.5.4. Sơ cứu

Người sử dụng lao động được yêu cầu cung cấp phương tiện sơ cứu dưới dạng thiết bị, vật tư, vật tư được sử dụng trong việc thực hiện sơ cứu tại nơi làm việc, bao gồm:

  • Phòng sơ cứu;
  • Hộp sơ cứu có nội dung;
  • thiết bị sơ tán và vận chuyển; và
  • Các cơ sở bổ sung dưới dạng thiết bị bảo vệ cá nhân và / hoặc thiết bị đặc biệt tại nơi làm việc cụ thể nguy hiểm.

Nội dung hộp sơ cứu

Người sử dụng lao động được yêu cầu chỉ định người lao động làm Nhân viên sơ cấp cứu để có thêm trách nhiệm thực hiện sơ cứu tại nơi làm việc. Nhân viên sơ cứu phải có mặt ở mỗi tầng và ở mỗi ca.

Nhân viên sơ cứu được chứng nhận phải có mặt ở mọi tầng của nơi làm việc và trong mỗi ca làm việc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

ĐẠO LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG SỐ 1 NĂM 1970, NGHỆ THUẬT. 9 [UU KESELAMATAN SỐ 1 TAHUN 1970, PASAL 9];

QUY ĐỊNH CỦA MOMT VỀ SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC SỐ 15 NĂM 2008 [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA NO. PER.15 / MEN / VIII / 2008].

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.