7.2. Hóa chất và các chất độc hại

11 Tháng Mười 2014

Các doanh nghiệp may mặc được coi là có tiềm năng nguy hiểm ở mức độ trung bình.  Họ được yêu cầu phải có Chuyên gia Hóa chất ATVSLĐ và/hoặc Cán bộ Hóa chất ATVSLĐ theo quyết định của Bộ Nhân lực và Chuyển đổi sau khi đánh giá số lượng hóa chất và các chất độc hại đang được sử dụng và lưu trữ.

Chuyên gia/Cán bộ Hóa chất ATVSLĐ được Bộ Nhân lực và Chuyển đổi đào tạo và bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ của mình trong một doanh nghiệp có sử dụng hóa chất đáng kể, ví dụ như các doanh nghiệp may mặc có đơn vị giặt ủi hoặc in ấn.

Hóa chất và các chất độc hại phải được dán nhãn và lưu trữ đúng cách. Người sử dụng lao động được yêu cầu giữ một bản kiểm kê hóa chất và các chất độc hại và nộp cho Bộ. Họ cũng phải giữ Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS) cho tất cả các hóa chất và chất độc hại ở một vị trí mà cả người lao động và người giám sát đều biết và có thể tiếp cận được.

Người sử dụng lao động cũng phải đào tạo người lao động cách sử dụng, lưu trữ và vứt bỏ hóa chất một cách an toàn.

Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện rửa và vật liệu làm sạch, bao gồm vòi hoa sen và rửa mắt cho người lao động trong trường hợp tiếp xúc với hóa chất hoặc các chất độc hại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

NGHỊ ĐỊNH CỦA MẸ VỀ KIỂM SOÁT HÓA CHẤT NGUY HIỂM TẠI NƠI LÀM VIỆC KHÔNG. KEP.187/NAM/1999, ARTS. 2-9, 14-20 [KEPUTUSAN MENAKER TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA NO. KEP.187/MEN/1999, PASAL 2-9, 14-20];
QUY ĐỊNH CỦA MẸ VỀ SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC KHÔNG. PER.15/VIII/2008, NGHỆ THUẬT. 8(3) [PERATURAN MENAKERTRANS TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA NO. PER.15/VIII/2008, PASAL 8(3)].

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.