4.5. Đình công

9 Tháng Mười 2012

Đình công là một hành động tập thể có kế hoạch của người lao động do tranh chấp lao động trong đó mất thời gian làm việc. Nó có thể bao gồm ngừng việc hoàn toàn, ngồi, đi chậm và cấm làm thêm giờ.

Người lao động có quyền đình công cơ bản. Các cuộc đình công nên được thực hiện một cách hợp pháp, có trật tự và hòa bình, chỉ là phương sách cuối cùng nếu đàm phán thất bại, xảy ra khi:

Công đoàn đã yêu cầu người sử dụng lao động thương lượng hai lần bằng văn bản trong khoảng thời gian 14 ngày và người sử dụng lao động không sẵn sàng làm như vậy, hoặc
Các bên rơi vào bế tắc trong đàm phán, và điều này được cả hai bên tuyên bố trong biên bản đàm phán.
Các bên có thể được yêu cầu tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế bắt buộc trước khi đình công.

Người lao động phải thông báo bằng văn bản ít nhất bảy ngày cho người sử dụng lao động và văn phòng nhân lực địa phương nêu rõ thời gian bắt đầu và kết thúc đình công, địa điểm và lý do đình công. Thông báo phải được ký bởi chủ tịch và thư ký công đoàn tổ chức đình công, hoặc bởi đại diện người lao động nếu không có công đoàn tham gia.

Ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu, người sử dụng lao động không nên thuê người lao động để thay thế những người đình công (sản xuất hàng may mặc không được coi là một dịch vụ thiết yếu dựa trên Ủy ban Tự do Hiệp hội của Cơ quan điều hành ILO).

Trừ khi họ có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc hành vi nghiêm trọng, người sử dụng lao động không nên trừng phạt những người tham gia đình công. Họ không được khấu trừ nhiều tiền lương hơn mức lương tương ứng với số ngày bị mất trong thời gian đình công, chấm dứt hợp đồng lao động, không gia hạn thỏa thuận làm việc của người lao động, giảm trợ cấp hoặc thâm niên hoặc áp đặt khối lượng công việc nặng hơn.

Các cuộc đình công ôn hòa không nên bị phá vỡ bởi lực lượng an ninh hoặc cảnh sát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LÝ:

ĐẠO LUẬT NHÂN LỰC SỐ 13 NĂM 2003, ARTS. 137-138, 140-149 [UU KETENAGAKERJAAN SỐ 13 TAHUN 2003, PASAL 137-138, 140-149];
NGHỊ ĐỊNH SỐ KEP.232/MEN/2003 [KEPUTUSAN MENAKERTRANS NO. KEP.232/MEN/2003].

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.