Bangladesh - Đào tạo ảo về bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc

Đào tạo ảo về bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Tư 27, 2021
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.