Đào tạo ảo về quấy rối và phòng ngừa tình dục (dành cho người giám sát)

Đào tạo ảo về quấy rối và phòng ngừa tình dục (dành cho người giám sát)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Hai 22, 2021
10:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đào tạo Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.