Đào tạo kỹ năng giám sát ảo (các loại giám sát viên và vai trò và trách nhiệm của họ, cách gây ảnh hưởng đến người khác)

Đào tạo kỹ năng giám sát ảo (các loại giám sát viên và vai trò và trách nhiệm của họ, cách gây ảnh hưởng đến người khác)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 16, 2020
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đào tạo Bangladesh đào tạo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.