Việt Nam – Luật lao động ảo cho ngành may mặc (nâng cao)

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 21, 2022 - Tháng Bảy 22, 2022
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.