Việt Nam – Đào tạo về Bồi thường và Phúc lợi (Nâng cao)

Bồi thường và phúc lợi (Nâng cao)

Dựa trên khóa học Giới thiệu về Bồi thường và Phúc lợi (C &Bs), khóa học nâng cao này cung cấp cho người tham gia kiến thức sâu sắc về hệ thống C &B tại các nhà máy. Trong khi khóa học giới thiệu chủ yếu cung cấp kiến thức pháp lý về hệ thống C &Bs, khóa học này cung cấp các nghiên cứu điển hình về những thách thức lớn trong C &B của nhà máy và hướng dẫn cho người tham gia giải quyết những thách thức đó.

Kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng sẽ biết cách xử lý bảng lương hàng ngày và hàng tháng cũng như giải quyết những thiếu sót kinh niên trong hệ thống C&ampB tại nhà máy của họ.

Mục tiêu Đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý và đội ngũ nhân sự, đại diện công đoàn cấp quản lý và nhà máy, thành viên PICC.

Thời lượng: 1 ngày

Tải xuống Đề cương khóa học "Bồi thường và Phúc lợi Nâng cao" năm 2019 của chúng tôi

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Mười Một 20, 2019
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.