Việt Nam – Đào tạo kỹ năng giám sát cho giám sát viên

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Chín 24, 2020 - Tháng Chín 26, 2020
8:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Nhà máy đàotạo tại Việt Nam

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.