Đào tạo về quản lý con người

Đào tạo về quản lý con người

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Tư 28, 2019 - Tháng Tư 29, 2019
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.