Đào tạo Điều phối viên (ToF)

Khóa đào tạo điều phối viên (ToF) cung cấp các phương pháp và công cụ để cho phép các nhà máy cung cấp loại tạo điều kiện variuos cho nhà máy với chất lượng cao nhất quán. Những người tham gia sẽ có thể có được kiến thức và kỹ năng về các nguyên tắc học tập của người lớn, học tập & duy trì, kỹ năng hỗ trợ, v.v. Những người tham gia cũng sẽ có cơ hội thực hành việc học của họ trong suốt phiên và nhận phản hồi trên đường đi.

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 13, 2023 - Tháng Sáu 15, 2023
9:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.