ToT on Workplace Communication-Phiên bản kỹ thuật số

Khóa đào tạo này sẽ bao gồm cả khái niệm cơ bản về Bạo lực trên cơ sở giới và Kỹ năng tạo thuận lợi. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:
• Giải thích cơ bản về phương pháp học tập của người lớn và bạo lực trên cơ sở giới
• Thể hiện cơ bản về kỹ năng hỗ trợ
• Tiến hành các buổi nâng cao nhận thức về quấy rối và phòng chống quấy rối tình dục tại nhà máy cho các loại người tham gia khác nhau

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 23, 2023
9:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.