Đào tạo kỹ năng giám sát (SST)

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho các giám sát viên hiện tại và tham vọng các công cụ họ cần để chuyển đổi nơi làm việc thông qua việc cải thiện giám sát và giao tiếp với người lao động. Vào cuối khóa học, học viên sẽ hiểu biết và thành thạo hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của họ trong các lĩnh vực như thúc đẩy lực lượng lao động, duy trì kỷ luật, giao nhiệm vụ và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Sáu 6, 2023 - Tháng Sáu 8, 2023
9:30 sáng - 16:30 chiều
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.