Chương trình kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp trung

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng 5, 2019 - Tháng Ba 6, 2019
0:00 sáng - 23:59 tối
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.