Hội thảo ngành về cơ chế khiếu nại

Mục đích của Hội thảo Khiếu nại này là để đảm bảo rằng các khiếu nại của Người lao động được giải quyết một cách có hệ thống và nhanh chóng và Xem xét chính sách hiện tại để xác định khoảng cách cần cải thiện.

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 27, 2023
9:30 sáng - 12:30 chiều
Loại:
Đàotạo Bangladesh Bangladesh

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.