Indonesia – Đánh giá IS ảo Kết quả khảo sát OSH về Nghị định thư ATVSLĐ trong COVID-19 cho Greater Jakarta

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng Bảy 29, 2020
9:30 sáng - 12:00 trưa
Loại:
Nhà máy đối tượng

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.