Indonesia - TNG - Đào tạo nhân viên sơ cứu được chứng nhận (Trung Java &; DI Yogyakarta)

Ngày tổ chức sự kiện:
Oct 22, 2024 - Oct 24, 2024
9:00 sáng - 17:00 chiều
Loại:
Nhà máy khán giảĐào tạo đào tạo chung Indonesia

Các sự kiện khác

Khán giả, Nhà máy, Tổng hợp, Indonesia Đào tạo, Đào tạo

Industrial Seminar: Launching Mental Health and Wellbeing Policy – third version

Khán giả, Nhà máy, Tổng hợp, Indonesia Đào tạo, Đào tạo

Việt Nam – E-learning Nơi làm việc tôn trọng

Khán giả, Nhà máy, Tổng hợp, Indonesia Đào tạo, Đào tạo

Việt Nam – E-learning An toàn vệ sinh lao động

Khán giả, Nhà máy, Tổng hợp, Indonesia Đào tạo, Đào tạo

Việt Nam – Quan hệ lao động ảo cho FA

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.