Đào tạo quản trị nguồn nhân lực

Để đăng ký tham gia khóa đào tạo, vui lòng liên hệ với cô Min Pheaktra qua điện thoại (078 88 99 64 hoặc 096 888 99 65) hoặc email: Â min@ilo.org.

Ngày tổ chức sự kiện:
Tháng 30, 2022 - Tháng 3 31, 2022
0:00 sáng - 0:00 sáng
Loại:
Đào tạo Campuchia

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.